header banner
Default

Papara hesaplarında artık IBAN özelliği kullanılabilir


Table of Contents

  Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, Papara IBAN'larını Kolay Adres ile eşleştirebilecek. Ayrıca Papara'dan Kolay Adres'e saniyeler içinde para transferi yapabilecek.

  Bankadan bankaya 20 bin TL'ye kadar anlık transferi mümkün kılan FAST ödeme sistemi 2021'de devreye alınmış, daha sonra bazı elektronik para ve ödeme kuruluşları da sisteme dahil edilmişti. Papara, Şubat 2023'te FAST'a dahil oldu.

  Papara kullanıcıları; telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport numarası gibi bilgilerden birine 7/24 anında para transferi yapabiliyor. Ayrıca Kolay Adres'e diledikleri tutarda para transferi gerçekleştirebilirken, 20 bin TL ve altındaki tutarlar, FAST ile anında alıcının hesabına geçiyor.

  Sources


  Article information

  Author: Mark Allen

  Last Updated: 1704086522

  Views: 571

  Rating: 4.5 / 5 (86 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mark Allen

  Birthday: 2008-03-31

  Address: 61473 Ruth Fall Apt. 338, Catherineville, AK 55083

  Phone: +4097299785574856

  Job: Geologist

  Hobby: Gardening, Origami, Photography, Fencing, Bird Watching, Lock Picking, Running

  Introduction: My name is Mark Allen, I am a daring, intrepid, rich, unyielding, Precious, multicolored, tenacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.