header banner
Default

Bovendien heeft Bitvavo goedkeuring gekregen voor de overname van het klantenbestand van Litebit van ACM


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ingestemd met de overname van het klantenbestand van de Rotterdamse cryptobroker LiteBit door Bitvavo.

Deze ontwikkeling komt kort na het nieuws dat LiteBit haar activiteiten staakt vanwege meerdere factoren, zoals toenemende concurrentie en regeldruk, waarover wij eerder rapporteerden. De komende dagen zullen LiteBit-gebruikers worden geïnformeerd over de overgang van hun cryptocurrencies en tegoeden naar het Bitvavo-platform.

Meer crypto platforms staan op omvallen

Bitvavo geeft in haar persbericht aan dat ze anticiperen op een toename in het aantal Nederlandse cryptocurrency-beurzen en brokers die in zwaar weer komen te verkeren als gevolg van de consolidatie in de cryptomarkt. Ze voorspellen dat kleinere spelers in de komende maanden in toenemende mate de markt zullen verlaten.

Bitvavo verwelkomt LiteBit-klanten

VIDEO: Hoe Transfer je Crypto van Litebit naar Bitvavo (2023)
BWB Beleggen

Mark Nuvelstijn, CEO van Bitvavo, is enthousiast over de komst van de LiteBit-klanten. “Dat LiteBit voor Bitvavo kiest, is een mooie bevestiging voor ons robuuste en  gebruiksvriendelijke platform en het sterke merk dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Dit zien we terug in de continue, organische groei van klanten, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Dat we nu een grote groep kunnen toevoegen bovenop de ruim een miljoen gebruikers van ons platform is natuurlijk prachtig.”

Volgens Nuvelstijn past de overname van het klantenbestand van Litebit in de groeistrategie van Bitvavo. Hij gaf verder aan in gesprek te zijn met andere partijen voor vergelijkbare afspraken, zoals in het verleden reeds gebeurde met klanten van Bitzeb en Bitqist.

Terwijl de crypto-industrie blijft veranderen, zal Bitvavo deze transformatie met vertrouwen tegemoet zien. Ondertussen zullen LiteBit-klanten tijdens deze overgangsfase een optimale begeleiding krijgen om hun cryptocurrency-bezittingen veilig naar het Bitvavo-platform over te brengen. Bitvavo hoopt dat deze laatste overname een baken van stabiliteit zal bieden in deze tumultueuze tijden en streeft ernaar om de toonaangevende crypto-platform van Nederland en daarbuiten te blijven.

Sources


Article information

Author: Jerry Klein

Last Updated: 1704421682

Views: 670

Rating: 4.5 / 5 (36 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerry Klein

Birthday: 1979-05-15

Address: 4836 Adam Underpass, Tanyabury, NY 68908

Phone: +4163490458376200

Job: Radiologist

Hobby: Horseback Riding, Baking, Rock Climbing, Kite Flying, Web Development, Fishing, Surfing

Introduction: My name is Jerry Klein, I am a honest, vibrant, Open, accomplished, receptive, welcoming, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.